RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 8-5

Posted on

Chương 5: Khế ước bán thân không thể ký lung tung, hôn ước cũng không thể đính bừa

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8-4

Posted on

Chương 4: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8-3

Posted on

Chương 3: Tây Phương Thành

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8-2

Posted on

Chương 2: Kết bạn chỉ cần tìm hiểu một nửa cũng được, muốn kết hôn xin tìm hiểu tám phần

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8-1

Posted on

Chương 1: Bình minh sau đêm dài

(Sorry, xưng hô có hơi loạn, nhưng tớ đau đầu lắm rồi TT^TT)

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8 – Lời mở đầu

Posted on

Tập 8: Tây Vực

08

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 7 – Tự thuật + giới thiệu nhân vật (bản Huy Thị)

Posted on

Tự thuật – Narsi

Read the rest of this entry