RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 8-2

Posted on

Chương 2: Kết bạn chỉ cần tìm hiểu một nửa cũng được, muốn kết hôn xin tìm hiểu tám phần

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8-1

Posted on

Chương 1: Bình minh sau đêm dài

(Sorry, xưng hô có hơi loạn, nhưng tớ đau đầu lắm rồi TT^TT)

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8 – Lời mở đầu

Posted on

Tập 8: Tây Vực

08

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 7 – Tự thuật + giới thiệu nhân vật (bản Huy Thị)

Posted on

Tự thuật – Narsi

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 7-8

Posted on

Chương 8: Phá dạ chi không

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 7-7

Posted on

Chương 7: Mộng kiếm huy

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 7-6

Posted on

Chương 6: Viện thủ

Read the rest of this entry