RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1-5

Chương 5: Bắt đầu chờ từ ngày đó

Read the rest of this entry

Advertisements

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1-4

Chương 4: Thật lòng trong nói dối

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1-3

Chương 3: Cho dù không có ta, ngươi có vẻ cũng sống rất tốt mà

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1-2

Chương 2: Kỳ tích có hạn

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1-1

Chương 1: Khi không còn chỗ trốn thì giữa lần đầu gặp mặt với lâu lắm không gặp chọn một cái đi

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1 – Lời mở đầu

Từ nay trở đi, chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc?

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1 – Vết thương

Ngoại truyện 1: Họa mộng

ngoaitruyen 01

Read the rest of this entry