RSS Feed

Daily Archives: August 11, 2011

Mệnh kỵ sĩ – vol 4 Rule D

Quy tắc chung thứ tư của Mười Hai Thánh kỵ sĩ: “Trên lý luận, không thể chọc xù lông Sun knight; trên thực tế, thà rằng chọc xù lông Sun knight, cũng không muốn chọc giận Judge knight.”

Read the rest of this entry

Advertisements

Protected: Mệnh kỵ sĩ – Vol4_10

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Mệnh kỵ sĩ – Vol 4_9

This content is password protected. To view it please enter your password below: