RSS Feed

[Manhua] Mệnh Kỵ Sĩ – Ngoại truyện

Tác Giả: Yu Wo

Họa Sĩ: Yasha

Raw: egscans.com

lsk_sidestory_1_00lsk_sidestory_1_01lsk_sidestory_1_02lsk_sidestory_1_03lsk_sidestory_1_04lsk_sidestory_1_05lsk_sidestory_1_06lsk_sidestory_1_07lsk_sidestory_1_08lsk_sidestory_1_09lsk_sidestory_1_10lsk_sidestory_1_11lsk_sidestory_1_12lsk_sidestory_1_13lsk_sidestory_1_14lsk_sidestory_1_15lsk_sidestory_1_16lsk_sidestory_1_17lsk_sidestory_1_18lsk_sidestory_1_19lsk_sidestory_1_20lsk_sidestory_1_21lsk_sidestory_1_22lsk_sidestory_1_23lsk_sidestory_1_24-25lsk_sidestory_1_26lsk_sidestory_1_27lsk_sidestory_1_28lsk_sidestory_1_29lsk_sidestory_1_30lsk_sidestory_1_31lsk_sidestory_1_32lsk_sidestory_1_33lsk_sidestory_1_34

Advertisements

3 responses »

  1. Sao ta cảm thấy manhua vẽ nhiều chi tiết, nhiều câu thoại giải thích hơn mà chẳng có cảm giác sâu lắng cảm động bằng vài dòng ngắn ngủi trong truyện nhỉ? Chỉ 3 chữ “các cậu đó” lặp lại 2 lần thôi, manhua viết thêm bao nhiêu mà k bằng.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: