RSS Feed

Monthly Archives: September 2017

Trầm Nguyệt Chi Thược 10-1

Tập 10: Phá Dạ

10

Read the rest of this entry

Advertisements

Trầm Nguyệt Chi Thược 9 – Giới thiệu nhân vật

Giới Thiệu nhân vật (bản Puhahaha)

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 9 – Ngoại truyện

Thương bạch vãn ca

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 9 – Tự thuật

Tự thuật: Thiên La Viêm

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 9-8

Read the rest of this entry