RSS Feed

Author Archives: Aico Micus

[PN] Trầm Nguyệt Chi Thược 1

Ngoại truyện 1: Họa mộng

ngoaitruyen 01

Read the rest of this entry

Advertisements

Trầm Nguyệt Chi Thược 11 – Tự thuật (Tịch Anh) + Giới thiệu (bản Phạm Thống)

Posted on

Tự thuật —- Tịch Anh

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 11-9 + Tự Thuật

Posted on

Chương cuối: Tinh lưu Dạ Chỉ

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 11-8

Posted on

Chương 8: Giao hội mộng gian

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 11-7

Posted on

Chương 7: Lựa chọn của thế giới

Read the rest of this entry

Chung Cương 5 – Ngoại Truyện

Posted on

Ngoại truyện: Cô lôi

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 11-6

Posted on

Chương 6: Tát xong xin lỗi rồi mời hợp tác

Read the rest of this entry