RSS Feed

Author Archives: Aico Micus

Trầm Nguyệt Chi Thược 9 – Giới thiệu nhân vật

Giới Thiệu nhân vật (bản Puhahaha)

Read the rest of this entry

Advertisements

Trầm Nguyệt Chi Thược 9 – Ngoại truyện

Thương bạch vãn ca

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 9 – Tự thuật

Tự thuật: Thiên La Viêm

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 9-8

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 9-7

Chương 7: Nhớ lúc ở cùng nhau

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 9-6

Chương 6: Vĩnh dạ

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 9-5

Posted on

Chương 5: Chọn bạn bè với cha cho cẩn thận, nếu như có thể chọn Read the rest of this entry