RSS Feed

Author Archives: Aico Micus

Trầm Nguyệt Chi Thược PN2-2

Tưởng niệm trong lòng (tt)

Read the rest of this entry

Advertisements

Trầm Nguyệt Chi Thược PN2-1

Họa mộng: Trung

10488013_1442019982732539_2837087019294619367_n

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1 – Giới thiệu nhân vật

Giới thiệu nhân vật (Bản Yiye)

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1-11

Tự thuật —- Yiye

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1-10

Bờ vực tuyệt vọng

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1-9

Quan hệ giữa mọi người

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1-8

Thư từ qua lại

Read the rest of this entry