RSS Feed

Author Archives: Aico Micus

Trầm Nguyệt Chi Thược 11-1

Chương 1: Nghênh chiến

Read the rest of this entry

Advertisements

Trầm Nguyệt Chi Thược 11 – Lời mở đầu

Tập cuối: Ủng Nguyện

11

Read the rest of this entry

Chung Cương 5-5

Chương 5: Lan Đô nguy cơ tiềm tàng khắp nơi

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 10 – Ngoại truyện + Giới thiệu nhân vật

Ngoại truyện: Kính vạn hoa màu chàm

Read the rest of this entry

Chung Cương 5-4

Chương 4: Băng lôi giao phong

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 10-7

Chương 7: Vô quang chi xử

Read the rest of this entry

Chung Cương 5-3

Chương 3: Em trai đoàn trưởng phụ trách xinh đẹp như hoa

Read the rest of this entry