RSS Feed

Author Archives: Aico Micus

Trầm Nguyệt Chi Thược PN3-6

Posted on

Chương 2: Kiếm của thiếu đế

Read the rest of this entry

Advertisements

Trầm Nguyệt Chi Thược PN3-5

Posted on

Lời mở đầu của Phạm Thống

Read the rest of this entry

Vương Thú 1-2.3

Posted on

Chương 1.2-3: Ngày đầu tiên

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược PN3-4

Posted on

Được và mất của nụ cười

Read the rest of this entry

Vương Thú 1-2.2

Posted on

Chương 1-2.2: U linh

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược PN3-3

Posted on

Chủ nhân khiến người đau đầu, kiếm khiến người đau đầu

Read the rest of this entry

Vương Thú 1-2.1

Posted on

Chương 2: Nuôi dưỡng vương tử

Phần 1: Khóa học của vương tử

Read the rest of this entry