RSS Feed

10

at 300 × 459 in Hình

???

3 responses »

  1. Tuyết Lâm

    có khi nào… cái người tóc bạch kim đó là Khả Tinh ko @@ ko xác định dc nhân vật nào khác…

    Reply
  2. Hai người này là Lam Thu và Lam Đông 囧

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: