RSS Feed

Vương Thú

Vương Thú

Tác giả: YuWo 【御我】

Thể loại: BL, fantasy

Tình trạng: sắp tiến hành

50321330_1169789403188467_2428362135357620224_o

Mở đầu: Nhìn thấy lung tung

Chương 1: Vô thanh vương tử

Phần 1: Một mình

Phần 2: Triệu hoán

Phần 3: Mới gặp

Chương 2: Nuôi dưỡng vương tử

Phần 1: Khóa trình của vương tử

Phần 2: U linh

Phần 3: Ngày đầu tiên

Chương 3: Dạy dỗ vương tử

Phần 1: Hiểu lầm năm năm

Phần 2: Chiến sĩ cải tạo

Phần 3: Năm năm chóng vánh

Chương 4: Kết bạn vương tử

Phần 1: Vua Lanlo

Advertisements
%d bloggers like this: