RSS Feed

Vương Thú

Vương Thú

Tác giả: YuWo 【御我】

Thể loại: BL, fantasy

Tình trạng: sắp tiến hành

50321330_1169789403188467_2428362135357620224_o

Mở đầu: Nhìn thấy linh tinh

Chương 1: Vô Thanh Vương Tử

Phần 1: Một mình

Phần 2: Triệu hoán

Phần 3: Mới gặp

Chương 2: Nuôi dưỡng vương tử

Phần 1: Khóa trình của vương tử

Advertisements
%d bloggers like this: